- Komerční sdělení -aktuálně
- Reklama -zprávy

Laserové operácie očí sa stávajú čoraz viac rozšírenou alternatívou dioptrických okuliarov a kontaktných šošoviek

S ich využitím je možné korigovať alebo úplne odstrániť celý rad očných vád, ďalekozrakosť, krátkozrakosť i astigmatizmus a výrazne tak zvýšiť životný štandard pacientov. Ktoré metódy refrakčnej chirurgie využíva a na akom princípe sú založené?

Princíp laserových metód
Princípom všetkých laserových metód, ktoré sa používajú na korekciu a odstraňovanie dioptrických očných chýb, je zmena zakrivenia očnej rohovky, a to modeláciou rohovkového tkaniva laserovým lúčom. Napríklad v prípade krátkozrakosti sa vykonáva oploštenie rohovky, pri ďalekozrakosti sa naopak vykonáva jej zostrmenie.
Od roku 1987, kedy bola vykonaná prvá laserová operácia oka, sa metódy refrakčnej chirurgie veľmi rozšírili a zároveň v mnohých ohľadoch zdokonalili. Pacienti s dioptrickými očnými vadami tak vďaka pokroku modernej medicíny môžu využiť celý rad metód. Voľba konkrétnej metódy závisí nielen na očnej vade a jej stupni závažnosti, ale aj na finančných možnostiach pacientov.
Odborníci z odboru refrakčnej chirurgie používajú základné rozlíšenie na metódy povrchové a hĺbkové (pričom samotné zákroky sa potom ešte delia na štandardizované a individualizované).

Povrchové metódy
V prípade povrchových metód sa vykonáva odstránenie a modelácia povrchových vrstiev rohovky. Najstaršou metódou používanou od 80. rokov minulého storočia je fotoreaktívna keratómia (PRK), ktorá sa používa na odstránenie nižšieho stupňa očných vád, a pri ktorej sa chirurgicky odstraňuje epitel rohovky. Hlavnou výhodou je cenová dostupnosť, nevýhodou naproti tomu nepríjemné pocity po operácii, tie však počas 3 až 4 dní odznejú. Variant tejto metódy, vhodnú opäť pre nižšie dioptrické vady, predstavuje LASEK. Obe operácie sa vykonávajú ambulantne, pričom dĺžka zákroku sa pohybuje v minútach.
Laserové operácie oka je možné vykonávať aj bezdotykovo, príkladom je metóda NO TOUCH, tu je veľkou výhodou zníženie bolestivosti a rýchlejšie hojenie.
Ďalšou možnosťou je Epi-LASIK, technika využívajúca špeciálneho chirurgického noža, ktorým sa zhŕňa epitel rohovky.

Laserové operácie očí sa stávajú čoraz viac rozšírenou alternatívou

Hĺbkové metódy
Nepresnejšou, a zároveň najbezpečnejšou hĺbkovou metódou je LASIK (Laser in situ Keratomileusis) založené na princípe zrezania tenkej ochrannej lamely na povrchu rohovky špeciálnym vibrujúcim chirurgickým nožom a vytvarovaním rohovkového lôžka excimer laserom po jej odklopení. Po tejto remodelácii hlbších rohovkových vrstiev sa lamela priklopí späť na svoje pôvodné miesto. Tiež tu je výhodou rýchle a takmer bezbolestné hojenie. Zákrok sa používa na korekciu očných chýb s vyšším počtom dioptrií. Podľa technológie vytvárania rohovky sa potom rozlišujú dve verzie zákroku.
Ďalšou možnosťou je využitie femtosekundového lasera – metóda FEMTOMLASIK (tiež NEOLASIK HD, CRYSTAL LASIK, 6D DIAMANT LASIK), ktorá je ešte šetrnejšia ako LASIK.
Výhradne s energiou femtosekundového lasera potom pracuje metóda ReLEX SMILE, čo je metóda používaná výhradne na korekciu krátkozrakosti.

Zákroky očiam na mieru
Pri súvislosti s rozdelením operácií očí považujeme za dôležité spomenúť, že moderné technológie dnes umožňujú vykonávať okrem štandardných zákrokov aj individualizované alebo optimalizované operácie na mieru – v týchto prípadoch sa využíva presná predoperačná analýza oka za pomoci wavefront aberometrie (čo je presné diagnostické meranie optických vlastností oka založené na zložitých matematických analýzach využívaných v kozmonautike a astronómii).

Ako vidíte, pokrok ide stále dopredu. Prečo teda nosiť okuliare alebo šošovky, keď už nemusíte? Bezprostredný pohľad na svet je predsa oveľa pohodlnejší! Viac informácií o možnostiach refrakčnej chirurgie nájdete na stránkach www.duovize.cz alebo www.neovize.cz.

Další články autora

Komentáře

Sdílej naše články

- Reklama -PR články

Redakce doporučuje

Žena

královna