- Komerční sdělení -aktuálně
- Reklama -zprávy

Rozdíl mezi mzdami mužů a žen patří k nejvyšším v EU

Den rovnosti v odměňování žen a mužů letos připadl na 25. října. Z pohledu odpracovaných dnů tak v roce 2021 od tohoto data pracují ženy na Slovensku až do konce roku zdarma. Tento stav se ve srovnání s loňským rokem zlepšil o tři dny. Údaje však ještě nezohledňují období pandemie onemocnění COVID-19 a jeho dopad na situaci žen. Informovala o tom Viera Böttcher, manažerka komunikace národního projektu Prevence a eliminace genderové diskriminace Institutu pro výzkum práce a rodiny (IVPR).

Rozdíl mezi mzdami mužů a žen patří na Slovensku stále k nejvyšším v zemích Evropské unie (EU). Podle Statistického úřadu SR byl v roce 2020 rozdíl mezi muži a ženami v průměrných nominálních měsíčních výdělcích 17,8%, přičemž muži v průměru vydělávali 1446 eur a ženy 1191 eur. To znamená, že z jednoho eura, které vydělají muži, dostanou ženy 81,6 centu.

„Negativem je, že za posledních deset let se genderový mzdový rozdíl příliš nezměnil a osciluje mezi 18 až 21 %. Navzdory zvyšování kvalifikace žen a jejich vyššímu zastoupení na pracovní síle se snižování genderového mzdového rozdílu zastavilo,“ ozřejmil analytik a výzkumník pro oblast rovnosti pohlaví. národního projektu Prevence a eliminace genderové diskriminace Andrej Kuruc.

Podle IVPR stále platí, že rozdíly ve mzdách se nejvíce projevují u vysokoškolsky vzdělaných lidí v řídících pozicích, a to zejména v podnikatelském sektoru. Mzdový rozdíl v průměrných měsíčních nominálních výdělcích mezi ženami a muži s vysokoškolským vzděláním druhého stupně byl 27,3 % za rok 2019. Nejvyšší genderový mzdový rozdíl je zároveň v odvětví finančních a pojišťovacích služeb (31,4 %) a informací a komunikací (27, 7 %). Vysoké rozdíly jsou iv odvětví průmyslu. Překvapivý je podle Böttcher vysoký genderový mzdový rozdíl v oblasti zdravotnictví a sociální pomoci, a to až 26,4%.

Z hlediska věku jsou největší mzdové rozdíly mezi muži a ženami ve věku 35–44 let (22,3 %), a poté 45–54 let (20,6 %). Podle IVPR to je způsobeno tím, že ženy po návratu z rodičovské dovolené mohou zažívat kariérní propad a ztrátu dovedností.

Ze zjištění Mezinárodního programu sociálního průzkumu, který poskytuje informace o uspořádání domácností ve vztahu k neplacené práci, vyplynulo, že v 68 % domácnostech respondentů na Slovensku jsou vykonavatelkami neplacené práce ženy. „Opatření, která by mohla zmírnit tento neutěšený stav, jsou zejména zlepšení dostupnosti služeb péče o děti do tří i od tří let, zavedení flexibility využívání rodičovské dovolené a větší zapojení mužů – otců do péče o děti, jakož i větší využívání nástrojů, které nabízí Zákoník práce pro zaměstnavatele v oblasti transparentnosti mzdového ohodnocení žen a mužů a flexibilních forem práce,“ přiblížil Kuruc.

IVPR prostřednictvím národního projektu Prevence a eliminace genderové diskriminace v současnosti realizuje průzkum s cílem zprostředkovat nejnovější data o genderových nerovnostech. První data naznačují, že ženy na Slovensku stále dominují v rámci neplacené práce.

Institut zároveň organizuje při příležitosti letošního Dne rovnosti v odměňování odbornou diskusi. On-line akce se uskuteční v úterý (26. 10.) v 18:30 prostřednictvím platformy Zoom na facebookové stránce Toto je rovnost.

Další články autora

Komentáře

Sdílej naše články

- Reklama -PR články

Redakce doporučuje

Žena

královna