- Komerční sdělení -aktuálně
- Reklama -zprávy

Den, kdy budou kryptoměny zletilé

Regulace ale nevěstí odvětví kryptomen katastrofu, naopak má zásadní význam pro jeho dlouhodobé vyhlídky.
Vývoj trhu s kryptomeny se začal stádiem, které lze nejlépe popsat jako „produktovou inovaci“. Technologie blockchainu umožnila lidem opětovně přistoupit ke starým otázkám jako například co jsou peníze a jak lze vytvářet umění a připisovat mu hodnotu. To vyústilo v aplikace jako virtuální měny a tokenizované umění, které jsou více na očích. Umožnilo to ale i méně oslnivé inovace v široké škále oblastí, od sledování zásilek kontejnerů po zlepšení integrity zdravotnických záznamů.

Bude působení blockchainu revoluční? Záleží na tom, co člověk považuje za „revoluci“. Robert Gordon z americké Severozápadní univerzity se například ptá, zda důsledky technologických inovací z nedávných dob budou stejně dalekosáhlé jako předchozí průlomy. Ukáže se, že jsou chytré telefony stejně důležité jako elektřina? Bude mít elektronické obchodování stejně transformační vliv jako parní pohon? Vyrovná se internet svým účinkem rozhlasu a telegrafu?

Bez ohledu na pojem revolučnosti bude mít blockchain nepochybně podstatný vliv na celou škálu tradičních odvětví, neboť podnítí vznik nových společností, produktů a aplikací. To se už vlastně děje. Tyto průniky blockchainu do hlavního proudu jsou znamením konce první fáze technologického vývoje.

Nyní kryptoměna vstupuje do další fáze své evoluce: stává se investovatelným aktivem. Jistěže, kryptoměny už aktivem jsou, s tržní kapitalizací kolem dvou bilionů dolarů. Je to ale trh znečištěný podvody, skandály, zneužíváním interních informací, fíglů „nafoukni a prodej“ a dalších pochybných či nezákonných činností.

Platí to i pro „nejbezpečnější“ kryptomeny, takzvané stablecoiny, u kterých se předpokládá, že jsou kryty tvrdou měnou. Ostatně můj kolega na univerzitě v Yale Gary B. Gorton a člen rady guvernérů Federálního rezervního systému USA Jeffery Zhang přirovnávají stablecoiny k soukromým bankovkám, které byly v oběhu během americké éry „volného bankovnictví“ v letech 1837 až 1862, kdy každá banka mohla emitovat svou vlastní měnu. Jelikož regulace byla děravá nebo zcela chyběla, tyto soukromé peníze byly náchylné k divokým cenovým výkyvům a panikám.

Den, kdy budou kryptomeny zletilé

Pokud jsou stablecoiny sotva regulovány, pak je zbytek kryptotrhu Divoký západ. Právě to je zřejmě nejvážnější překážka rozvoje odvětví kryptomen. Jasná pravidla hry jsou zásadní, pokud chce odvětví přilákat významný objem institucionálních peněz.

V současné situaci se velcí institucionální investoři tomuto sektoru buď vyhýbají, nebo s ním koketují v „režimu rizikového kapitálu“ a investují na úrovni jednotlivých společností. Mají-li začít považovat kryptoměny za alternativní třídu aktiv, podobně jako měny v nuceném oběhu, komodity a deriváty, musí být splněny tři podmínky.

Za prvé jsou nezbytné čisté a spolehlivé údaje. Zde již trh s kryptoměnami učinil důležité pokroky. Přestože finanční informace zůstávají nedokonalé a neúplné, mnozí poskytovatelé dat už jdou nad rámec údajů o ceně, alespoň u největších kryptomen. Klíčoví hráči v odvětví tradičního finančnictví, například S&P Dow Jones a jeho portfolio indexů digitálního trhu, poskytují důležitá metodologická kritéria pro tvorbu takových dat a pro zajišťování jejich věrohodnosti.

Za druhé potřebujeme nový výzkum, který usnadní hlubší pochopení kryptomen coby třídy aktiv. Akademický výzkum se stal základem vzniku mnoha nových tříd aktiv, jako jsou deriváty a indexové fondy, nemluvě o investičních přístupech typu faktorového investování. U kryptomen nyní dochází v tomto směru k významnému pokroku.

Například Will Cong z Cornellovy univerzity, Ye Li z Ohijské státní univerzity a Neng Wang z Kolumbijské univerzity vyvinuly teoretické modely umožňující oceňování kryptomen. Michael Sockin z Texaské univerzity a Wei Xiong z Princetonu udělali totéž. Yukun Liu z Rochesterské univerzity, Xi Wu z Kalifornské univerzity v Berkeley a já jsme kryptoměny studovali z empirické perspektivy oceňování aktiv a dospěli jsme k tomu, že je lze analyzovat pomocí konvenčních finančních nástrojů a že by měly být součástí investorských portfolií.

Třetí podmínkou je věrohodný regulační rámec. Za současné situace se takový rámec teprve rodí, především proto, že regulovat kryptoměny přináší podstatné obtíže. Některé jsou koncepční a v oblasti účetnictví a práva vyžadují rozvoj nových teorií či úpravu těch stávajících.

Další články autora

Komentáře

Sdílej naše články

- Reklama -PR články

Redakce doporučuje

Žena

královna